Berpakaian Bagus = Tidak Zuhud ??

Oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah

Tanya : “Apakah berhias/berpenampilan bagus, mengenakan pakaian yang mahal dan memakai berbagai minyak wangi yang mahal bertentangan dengan sikap zuhud ?”

Jawab :
” Seseorang hendaknya bersikap pertengahan. Jika ALLAH Ta’ala memberikan kenikmatan kepadanya, ia bersikap pertengahan. Ia tidak berlebih-lebihan dalam hal pakaian, minyak wangi dan kendaraan. Namun di sisi lain dia tidak berpenampilan seperti FUQARA sehingga ia menentang/menyembunyikan nikmat ALLAH Ta’ala pada dirinya. Hendaknya seseorang bersikap pertengahan dalam urusannya. Sebaik-bbaik urusan adalah yang tengah-tengah, antara sifat kikir dan tabdzir/boros. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya :

” Dan orang-orang yang jika mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.” ( Al- Furqan : 67).

Yakni, pertengahan antara sifat kikir dan israf/boros.” (Fatwa Fadhilatusy Syaikh Shalih al-Fauzan Hafizhahullah diambil dari situs beliau).
==============

Dikutip dari : Majalah Asy-Syariah No.73/VIII/1432H/2011; Rubrik : Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah, hlm.102-103.

Iklan